Nasze usługi

Opracowujemy kompleksowo strategie na potrzeby procesów rekrutacyjnych, wykorzystując doświadczenie własne i doświadczenie Naszych najlepszych Kandydatów.

Uwalniamy moce ludzi i technologii

Body Leasing

To jedna z najciekawszych usług, która zyskuje popularność w branży IT, oczywiście jeżeli odpowiada ona wymaganiom wszystkich stron. Dzięki tej usłudze, firmy zyskują czas pomijając klasyczny proces rekrutacji, oszczędzają pieniądze i zyskują dostęp do Kandydata, umożliwiając w ten sposób naturalną synergię wzajemnych potrzeb i oczekiwań w miejscu zwanym HUB4IT

IT Team Delivery

Bez względu na branżę, w której się znajdujesz, jeśli korzystasz z automatyzacji procesów lub zaawansowanych narzędzi, wcześniej czy później będziesz musiał mieć zespół IT u siebie. Zespoły, tworzące oprogramowanie lub aplikacje, muszą być skuteczne i wydajne, podobnie jak sieć, systemy bezpieczeństwa, czy systemy do backupu danych. To, jak działają jak je organizujesz jest częścią kultury Twojej organizacji. HUB4IT może pomóc w dostarczeniu dowolnego zespołu w dowolnym czasie.

Team Extension / Team Augmentation

To usługa będąca odzwierciedleniem zwinnej strategii zarządzania zespołem, czyli podejścia typu AGILE. Została ona wykreowana zgodnie z ramowym modelem zarządzania projektami SCRUM. Specjaliści z HUB4IT potrafią komunikować się w projekcie o założenia backlogu, gdzie realizacja zadań odbywa się w ramach sprintu czy spotkań zespołu projektowego.

Managed Services

To nic innego jak wyoutsourcowanie kluczowej usługi biznesowej i powierzenie firmie zewnętrznej możliwości zarządzania nią w oparciu o wytyczne ze strony Klienta Biznesowego. HUB4IT dostarcza skalowalne i wyspecjalizowane zespoły ukierunkowane na zarządzanie takimi usługami oraz wspiera kluczowe usługi procesowe w firmach u swoich Klientów. 

Rekrutacje stałe IT

Rekrutacja stała to nic innego jak urzeczywistnienie metody direct search pod kątem znalezienia najlepszego Kandydata na stanowisko IT. Usługa ta charakteryzuje się określonymi parametrami pod kątem doświadczenia, znajomości wskazanej technologii, języków obcych, dostępności, stawki Kandydata oraz zmiennymi parametrami w postaci lokalizacji, wykształcenia czy nawet znajomości rozwiązań branżowych.

Doradztwo IT

Zatrudnianie Kandydatów w IT bywa prawdziwym wyzwaniem dlatego zależy Nam aby edukować naszych Klientów na każdym z etapów. Doradztwo to usługa, którą dedykujemy wszystkim firmom, chcącym realnie wpływać na podniesie jakości procesu rekrutacji, optymalizacji działań rekrutacyjnych, a także wsparcia w obszarze zatrudniania i on-boardingu poszczególnych kandydatów.

Modele biznesowe

Praca z zespołem realizującym zlecony projekt odbywa się w zupełnie inny sposób w zależności od wybranego modelu współpracy. Nie mówimy tylko o komunikacji i rozliczeniach, ale także o:

· planowaniu prac zespołu,
· sposobie realizacji funkcji i zakresów,
· wpływie na zmiany w projekcie.

Time and Material

To zdecydowanie bardziej elastyczny model współpracy z wykonawcą. Dzięki niemu możesz dokonywać zmian na niemalże każdym etapie procesu. Dokumentacja projektowa jest tu punktem odniesienia, który nadaje tempa i kierunku wszelkim działaniom...

Fixed Price

Jeżeli budżet Twojego projektu jest z góry określony i niemożliwy do przekroczenia, to jedynym wyjściem z sytuacji będzie zamrożenie ceny już na początku ustaleń. Model Fixed Price zapewni Ci taką możliwość. Niezbędny będzie dokładny opis projektu oraz...

Success-fee

To metoda rozliczenia, przy której zleceniobiorca otrzymuje określoną (ustaloną) premię, za osiągnięcie ustalonego celu. Wynagrodzenie success fee może zależeć od wielu zmiennych, które są ustalane zawsze indywidualnie między stronami umowy...

Historie klientów

Doskonały Partner

HUB4IT to doskonały Partner Biznesowy na trudne czasy. Dzięki bardzo dobrej organizacji pracy, wysokiej responsywności i umiejętności znalezienia wartościowych Kandydatów, zdecydowaliśmy się powierzyć mu nasze procesy rekrutacyjne. Obecnie rozszerzamy Naszą współpracę, o kolejne stanowiska i rekrutacje mając na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej w kwestii świadczonych przez nas usług na obecnym rynku pracy.
Marcin
CEO

Intuicja i doświadczenie

Nasz Partner Biznesowy, firma HUB4IT wykazała się dużą intuicją i doświadczeniem w kwestii organizacji procesów rekrutacyjnych na stanowiska IT. Dzięki ich doświadczeniu wzmocniliśmy nasz pion IT o kluczowe kompetencje z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa oraz przygotowaliśmy środowisko do wdrożenia nowego systemu mającego na celu wsparcie kluczowych procesów biznesowych i operacyjnych naszej firmy.
Dominik
IT Infrastructure Manager

Prace nabrały tempa

Dzięki współpracy z HUB4IT, udało się odpowiedzieć na rosnące potrzeby w zakresie kompletowania zespołu IT odpowiedzialnego za testowanie aplikacji. Dzięki uwolnieniu zasobów, prace nabrały tempa, a testy akceptacyjne aplikacji wypadły pozytywnie. Obecnie przygotowujemy się do nowych projektów IT i zapowiadamy dalszą współpracę z HUB4IT w oparciu o nowe kompetencje, których będziemy szukać.
Magdalena
CTO