Nasze usługi

Opracowujemy kompleksowo strategie na potrzeby procesów rekrutacyjnych, wykorzystując doświadczenie własne i doświadczenie Naszych najlepszych Kandydatów.

Managed Services

Managed Services - to nic innego jak wyoutsourcowanie kluczowej usługi biznesowej i powierzenie firmie zewnętrznej możliwości zarządzania nią w oparciu o wytyczne ze strony Klienta Biznesowego. HUB4IT dostarcza skalowalne i wyspecjalizowane zespoły ukierunkowane na zarządzanie takimi usługami oraz wspiera kluczowe usługi procesowe w firmach u swoich Klientów. Usługa ta polega na stałej obsłudze wydzielonego obszaru, na ściśle określonych warunkach opisanych w umowie Service Level Agreement. Warto dodać, że wydzielony proces, funkcja lub cały obszar włącznie z infrastrukturą w przypadku usługi Managed Services jest celem samym w sobie.

Do podstawowych korzyści wynikających z wykorzystania tego modelu można zaliczyć dostęp do szeroko rozumianego know-how, optymalizację finansową, a w przypadku realizacji procesów IT wiedzę oraz infrastrukturę, które często są kluczowe dla poprawnej realizacji zadań związanych z wydajnością całego procesu, optymalizacji kosztów operacyjnych czy zachowaniu wysokiej jakości odbieranych usług.