Nasze usługi

Opracowujemy kompleksowo strategie na potrzeby procesów rekrutacyjnych, wykorzystując doświadczenie własne i doświadczenie Naszych najlepszych Kandydatów.

Team Extension / Team Augmentation

Team Extension / Team Augmentation – to usługa będąca odzwierciedleniem zwinnej strategii zarządzania zespołem, czyli podejścia typu AGILE. Została ona wykreowana zgodnie z ramowym modelem zarządzania projektami SCRUM. Specjaliści z HUB4IT potrafią komunikować się w projekcie o założenia backlogu, gdzie realizacja zadań odbywa się w ramach sprintu czy spotkań zespołu projektowego. Dzięki niej Klienci HUB4IT mogą skorzystać z „rozszerzania” (stąd nazwa extension – z ang. rozszerzać) swojego pracującego zespołu projektowego o dodatkowe kompetencje lub jego „powiększenia” (stąd nazwa augmentation – z ang. powiększenie) w celu tymczasowego przyspieszenia prac developerskich lub zwiększenia mocy produkcyjnych.

 

Ważne jest, aby zespół był samoorganizujący się i działał jako jednostka, aby osiągnąć cele sprintu. Zespoły Scrum powinny być wielofunkcyjne i elastyczne, aby efektywnie reagować na zmieniające się warunki i wymagania projektu. Cechą charakterystyczną tej usługi jest możliwość szybkiego skalowania zespołów w dowolnym przedziale czasowym, a sama usługa to jedna z najczęściej wybieranych strategii w obszarze projektów krótkoterminowych wymagających dużego nakładu pracy, a zatem czasu i materiałów.

Dla kogo usługa Team Extension / Team Augmentation

Team Extension / Team Augmentation to usługa dedykowana dla każdego Klienta, zarówno tego doświadczonego, który potrzebuje silnego wsparcia jak i tych mniejszych Klientów rozwijających się dość szybko ze względu na fazę początkową swojego biznesu, w którym się obecnie znajduje. 

HUB4IT może skompletować dowolny zespół, pracujący w dowolny sposób i w dowolnej technologii oraz lokalizacji pod kątem realizacji projektu. Oznacza to, że Klient nie musi szukać zasobów do realizacji własnych pomysłów, lecz może skupić się na własnym biznesie, kreowaniu własnych wizji i tworzeniu nowych trendów, elastycznie współpracując z Nami. Co więcej Klient nie musi znać się na IT ani na rekrutacji, może jedynie posiadać szeroką wiedzę nt. własnego produktu, którą przekaże Scrum Masterowi czyli liderowi naszego zespołu projektowego, odpowiedzialnemu, za realizację założeń backlogu.