Blog

HUB4IT Sp. z o.o. to miejsce w którym łączymy potrzeby projektowe Klientów i doświadczenia Kandydatów z sektora IT.

Zapraszamy do blogu HUB4IT

Audyt IT mierzony rekrutacją

Definicja Audytu IT praktycznie jednoznacznie wskazuje, że jest on podejściem procesowym ale nie zawsze wiemy jak do niego możemy zorganizować niezbędne zasoby. 

Jednym z pomysłów na organizację zasobów jest określenie swoich wymagań w kontekście rekrutacji specjalistów IT i zlecenia wyszukania takich osób firmie zewnętrznej, takiej jak HUB4IT.

W bieżącym miesiącu podpisaliśmy umowę na przeprowadzenie pierwszego audytu, który wymaga od Nas organizacji wysoce wyspecjalizowanego zespołu. Obszar audytu dotyczy w szczególności określenia jakości wyprodukowanego kodu, a także określenia wydajności całego środowiska aplikacyjnego i jego przyszłej optymalizacji. Chociaż przeplatają się tutaj różne technologie to na szczególną uwagę zasługuje .NET, który w tym obszarze jest technologią wiodącą. Gdy dorzucimy informację, że będziemy pracować na środowisku produkcyjnym, dedykowanym dla Partnerów Biznesowych naszego Klienta, w którym nie ma miejsca na przestoje ze względu na fakt, że  Klientem końcowym jest ogromna firma produkcyjna, a audytowane środowisko to wielowarstwowy system służący do składania zamówień i dystrybucji towarów na cały świat, to ranga projektu wzrasta do wartości referencyjnej.

W pierwszej fazie podejścia audytowego zaproponowaliśmy szereg prac związanych z:

 1. Analizą dostępu do danych i wydajności, a w nim:
  • Oceną dostępu do danych, zwłaszcza zapytań bazodanowych i algorytmów.
  • Identyfikacją obszarów do optymalizacji.
 2. Identyfikacją obszarów do optymalizacji.
  • Oceną skalowalności i elastyczności architektury.
  • Badaniem modularyzacji i wzorców architektonicznych.
  • Przedstawieniem propozycji rozwiązań dla adaptacji do zmieniających się wymagań biznesowych.
  • Zaproponowaniem zmian jako podstawy do efektywnego rozwoju systemu.

Wyzwania z jakimi się mierzyliśmy dotyczyły przede wszystkim organizacji zespołu mogącego podjąć się tego zadania w trybie natychmiastowym, posiadającego referencje w obszarze audytowania systemów IT o wysokim Seniority.